ّ

مد Vehicle Repair Station برای GTA V

دانلود مد Vehicle Repair Station برای GTA V

دانلود مد Vehicle Repair Station برای GTA V

1400/01/16 10:58

fattah

در شهر لوس سانتوس تعداد تعمیرگاه های خودرو خیلی کم می باشد که مد Vehicle Repair Station تعداد 33 تعمیرگاه را به بازی اضافه می کند. این مد توسط Aaronlelit برای GTA V ساخته و منتشر شده است. با دانلود…