ّ

کمربند ایمنی برای GTA V

دانلود مد کمربند ایمنی برای GTA V

دانلود مد کمربند ایمنی برای GTA V

1400/01/22 14:43

fattah

با استفاده از این مد می توانید قابلیت کربند ایمنی را به بازی اضافه کنید. این مد با نام Simple Seatbelt توسط ShadoFax برای بازی GTA V  منتشر شده است. با دانلود مد کمربند ایمنی برای GTA V همراه گیم…