گیم کیو

سرزمین بازی های ویدئویی


گیم‌پلی 15 دقیقه ای Cyberpunk 2077

سی‌دی پراجکت رد طبق وعده‌ی خود، نمایشی ۱۵ دقیقه‌ای و دیدنی را از گیم‌پلی Cyberpunk 2077 منتشر کرد؛ نمایشی که تمامی مکانیک‌‌های...