ّ

Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 برای GTA V

دانلود خودرو Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 برای GTA V

دانلود خودرو Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 برای GTA V

1399/12/02 18:23

fattah

Giulia در روز 24 ژوئن 2015 در موزه Alfa Romeo به نمایش در آمد که در این رویداد همزمان با سالگرد 105 سالۀ این شرکت بود، و همچنین اولین آرم شرکت را برای همه مدل های Alfa Romeo معرفی گردید…