ّ

ماشین سمند برای GTA V

دانلود خودرو سمند X7 برای GTA V

دانلود خودرو سمند X7 برای GTA V

1399/12/08 14:52

fattah

سمند X7 یا همان سمند معمولی ، اولین سمند است که تولید شد و به بازار آمد و اکثر تاکسی ها هم از این نوع سمند هستند. اکنون مدل های پیشرفته تر از این خودرو با نام سمند سریر ،…