ّ

ماشین سمند LX برای FiveM

دانلود خودرو سمند EF7 برای FiveM

دانلود خودرو سمند EF7 برای FiveM

1401/02/02 09:34

fattah

سمند EF7 ای اف سون اولین خودروی تولید ملی محسوب می شود. که قرار بود خودرویی جایگزین برای پیکان باشد در سال 1381 عرضه شد که البته به دلیل هزینه ی زیاد طراحی و تولید این هدف محقق نشد و…