ّ

ماشین پراید 132 اسپرت برای فایوم

دانلود خودرو پراید 132 اسپرت برای FiveM

دانلود خودرو پراید 132 اسپرت برای FiveM

1401/01/31 13:52

fattah

14 سال بعد از ورود اولین سری پراید صندوقدار به بازار کشور که نام  پراید صبا را روی آن گذاشتند، نارنجی‌پوشان سایپا به این فکر افتادند که دستی به سر و روی پرفروش‌ترین خودرو ایران بکشند. نتیجه این شد که در سال…