ّ

ماشین پراید 132 برای فایوم

دانلود خودرو پراید 132 برای FiveM

دانلود خودرو پراید 132 برای FiveM

1401/02/16 20:32

fattah

پراید 132 یکی دیگر از اعضای خانواده بزرگ پراید است که از سال 1387 پس از اعمال برخی تغییرات در طراحی پراید 131، در سبد محصولات شرکت سایپا قرار گرفت. این سدان شهری کوچک در سال‌های ابتدایی حضور خود در…