ّ

ماشین پ‍ژو 405GLX 2000 برای GTA V

دانلود خودرو پ‍ژو 405GLX 2000 برای GTA V

دانلود خودرو پ‍ژو 405GLX 2000 برای GTA V

1400/01/11 08:55

fattah

در اواسط دهه 70 شمسی و بصورت دقیق تر از سال های 72-73، ایران خودرو با اندکی تغییرات در موتور 1600 پژو، توانست موتور 2000 کاربراتوری را هم برای پژو 405 بسازد. این خودرو توسط MiLaD ، Amir Khalir و…