ّ

ماشین پیکان دولوکس برای فایوام

دانلود خودرو پیکان دولوکس برای FiveM

دانلود خودرو پیکان دولوکس برای FiveM

1400/07/30 18:49

fattah

پیکان دولوکس یکی از معروف‌ترین مدل‌های پیکان بود. این نوع مدل از مدل‌های اولیه پیکان بود.سپر این نوع مدل از نوع شمشیری بود. این مدل برای قد بلندها که وارد ماشین می‌شدند دشواری‌هایی ایجاد می‌کرد. فرم بدنه این مدل از…