ّ

مد زامبی برای GTA V

دانلود مد Simple Zombies برای GTA V

دانلود مد Simple Zombies برای GTA V

1401/02/21 03:32

fattah

مد Simple Zombies آخرالزمان زامبی ها را به بازی اضافه میکند، این یک مود بقاء است که باید غذا و خوابتان را باید مدیریت کنید، همچنین باید به دنبال تعمین غذا باشد و منابع ها باید به طور منظم تعمین…