ّ

مد سوم شخص Cyberpunk 2077

دانلود مد سوم شخص برای Cyberpunk 2077

دانلود مد سوم شخص برای Cyberpunk 2077

1399/10/18 08:19

fattah

یکی از بهترین مد های بازی Cyberpunk 2077 به نام TPP MOD WIP Third Person توسط Jelle Bakker ساخته شده که این مد دوربین بازی را از اول شخص به سوم شخص تغییر میدهد. با دانلود مد سوم شخص برای…