ّ

مد HeapAdjuster برای GTA V

دانلود افزونه HeapAdjuster برای GTA V

دانلود افزونه HeapAdjuster برای GTA V

1400/01/25 11:07

fattah

یکی از محدودا های بازی در تعداد نصب مد ها می باشد که زمانی که تعداد مد های نصب شده بیشتر از حالت استاندارد بازی شود بازی شما ارور Game memory error می دهد که با نصب افرونه HeapAdjuster می…