ّ

مد Invisible Armor برای God of War

دانلود مد Invisible Armor برای God of War

دانلود مد Invisible Armor برای God of War

1400/11/09 17:11

fattah

با استفاده از مد Invisible Armor می توانید زره بدن و مچ کریتوس را حذف کنید و ظاهر کریتوس تقربیا مانند نسخه های قدیمی بازی شود. این مد توسط VVvisalVV برای بازی God of War ساخته و منتشر شده است…