ّ

مد MP Maps برای GTA V

دانلود مد MP Maps برای GTA V

دانلود مد MP Maps برای GTA V

1400/02/09 08:04

fattah

بعد از نصب بعضی از مد های مانند کارینو و MOC ، در زمان وارد شدن به ساختمان این مد ها داخل آن ها لود نمیشود و شما را به فرودگاه پرت می کند. یکی از راه حل های این…