ّ

مد Open All Interiors برای GTA V

دانلود مد Open All Interiors برای GTA V

دانلود مد Open All Interiors برای GTA V

1401/03/04 18:44

fattah

در طول مراحل داستانی بازی تعداد زیادی ساختمان وجود دارد که فقط در مراحل امکان وارد شدن به آن ها وجود دارد و بعد از اتمام مرحله دیگر امکان وارد شدن نیست یا بعضی از مکان ها دکور داخلی آن…