ّ

مد Simple Warrant برای GTA V

دانلود مد Arrest Warrant System برای GTA V

دانلود مد Arrest Warrant System برای GTA V

1401/03/01 05:44

fattah

مد Arrest Warrant System بازی را به واقعیت نزدیک تر میکند. در این مد وقتی تحت تعقیب هستید و پلیس صورت یا وسیله نقلیه شما را دیده باشد، حتی پس از فرار شما آنها را به خاطر می آورد و…