ّ

مد Super Punch برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Super Punch برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Super Punch برای Red Dead Redemption 2

1399/12/04 19:28

fattah

مد Super Punch یکی از جالب ترین مد های این بازی هست که این مد به شما امکان پرت کردن دیگران به هوا یا زدن سوپر پانچ به دیگران است. این مد توسط Jotrius ساخته و منتشر شده است. با…