ّ

مود Authentic Car Names برای Car Mechanic Simulator 2021

دانلود مد Authentic Car Names برای Car Mechanic Simulator 2021

دانلود مد Authentic Car Names برای Car Mechanic Simulator 2021

1400/12/24 14:08

fattah

در بازی Car Mechanic Simulator 2021 تمام اسم های خودرو ها ساختگی هست و با استفاده از مد Authentic Car Names تمام اسم ها خودرو به اسم واقعی آن ها تغییر می کند. این مد توسط Vermilliion برای بازی ساخته…