ّ

مود Chaos برای GTA V

دانلود مد Chaos برای GTA V

دانلود مد Chaos برای GTA V

1400/11/04 09:57

fattah

مد Chaos هر 30 ثانیه یک‌بار، اتفاق جالبی رخ می‌دهد مثلا همه وسایل نقلیه هک میشوند و باعث هرج و مرج در تمام شهر میشود یا اینکه جت های جنگی ناشناس به شهر حمله میکنند یا تمام شهر مین گذاری…