ّ

مود Chaos برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Chaos برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Chaos برای Red Dead Redemption 2

1400/10/28 04:19

fattah

مد Chaos هر 45 ثانیه یک‌بار، اتفاق جالبی رخ می‌دهد مثلت کشاورزها تصمیم به گروگان‌گیری شخصیت اصلی می‌گیرند یا اینکه خون‌آشام در بازی ظاهر می‌شود یا حتی بازی‌کننده به خوک تبدیل می‌شود. صدها اتفاق مختلف برنامه‌ریزی شده است که هر…