ّ

مود Gta 5 Weapon Carrying System برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Gta 5 Weapon Carrying System برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Gta 5 Weapon Carrying System برای Red Dead Redemption 2

1401/02/27 07:08

fattah

در سیستم حمل اسلحه بازی Red Dead Redemption 2 ما نمی توانیم همه سلاح ها رو حمل کنیم مانند بازی GTA V پس همه اسلحه ها به جز یک یا دو هفت تیر در کیف ها روی زین اسب است…