ّ

مود Horses Needs برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Horses Needs برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Horses Needs برای Red Dead Redemption 2

1399/11/09 16:12

fattah

این مد سه نیاز مهم اسب را در کنار مینی مپ بازی نشان میدهد که شامل نیاز های  گرسنگی ، تشنگی و… می باشد. این مد توسط Bolmin ساخته و منتشر شده است. با دانلود مد Horses Needs برای Red…