ّ

مود Ped Status برای بازی GTA V

دانلود مد Ped Status برای بازی GTA V

دانلود مد Ped Status برای بازی GTA V

1400/05/13 11:16

fattah

با مد Ped Status می توانید مقدار Health (سلامتی) و Armor (وست) فردی که روی آن اسلحه گرفتید را مشاهده کنید. این مد توسط SilverFinish برای بازی GTA V ساخته و منتشر شده است. با دانلود مد تجارت Ped Status…