ّ

مود Selling Guns برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Selling Guns برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Selling Guns برای Red Dead Redemption 2

1401/01/24 11:36

fattah

یکی از مواردی که در بازی وجود ندارد فروش اسلحه که با استفاده از مد Selling Guns می توان اسلحه هایی که به آن نیاز ندارید را بفروشید و کسب درآمد داشته باشید که مبلغ فروش هر اسلحه 40 درصد…