ّ

مود Terrorist Presence برای GTA V

دانلود مد Terrorist Presence برای GTA V

دانلود مد Terrorist Presence برای GTA V

1400/01/05 10:21

fattah

در این مد 18 منطقه که به دست تروریست ها مدیریت می شود به بازی اضافه میکند که می توانید با این تروریست ها مبارزه کنید و منطقه رو بگیرید حتی با شما مبارزه میکنند تا منطقه شما را نیز…