ّ

مینی بوس برای GTA V

دانلود مینی بوس بنز برای GTA V

دانلود مینی بوس بنز برای GTA V

1399/12/09 10:54

fattah

مینی‌بوس، گونه‌ای خودروی ترابرد مسافر است و در سرویس مدارس، ادارات و کارخانجات کاربرد زیادی دارد که ظرفیت آن از یک ون بیشتر بوده و از یک اتوبوس کمتر است. این مینی‌بوس توسط Parsa Kurd ، Amir Khalir و AliReza79…