ّ

دسته:

رفع ارور

رفع ارور err_gen_invalid

رفع ارور err_gen_invalid

1403/02/30 19:53

fattah

ارور err_gen_invalid زمانی رخ می دهد که شما فایلی از بازی GTA V با استفاده از OpenIV ویرایش کرده بدون نصب فایل های ASI مورد نیاز و پیشنیاز اجرا درست برنامه OpenIV که باعث نامعتبر شدن فایل ویرایش شده میشود.…