ّ

ترافیک نیم بها در گیم کیو

ترافیک نیم بها در گیم کیو

سرور دانلود گیم کیو در مرکز داده پیشتاز میزبانی میشود و در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید شده است پس ترافیک دانلود از گیم کیو به صورت نیم بها حساب می شود.

اما متاسفانه برخی از ISPها ترافیک گیم کیو را ترافیک نیم بها حساب نمی کنند. این وظیفه ی تمامی ISPها هستش که ترافیک گیم کیو رو نیم بها حساب کنن و هیچ توجیه و اما و اگری نباید در کار باشد. اگر برای شما ترافیک دانلود از گیم کیو نیم بها حساب نمیشه ، برای ثبت شکایت به سامانه ثبت شكايات 195 مراجعه کنید و در موضوع شکایت گزینه “عدم رعایت تعرفه ترافیک داخل و بین الملل” انتخاب کنید.