گیم کیو

سرزمین بازی های ویدئوییدانلود بازی

منجنیق‌ها به خط شده‌اند، تنها خط دفاعی یک قلعه سنگی باصلابت است که توسط صدها تیرانداز ماهر محافظ می‌شود. فرمان...

آدم فضایی‌ها در بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های سینمایی نقش بزرگی دارند و سال‌هاست که هجوم آن‌ها را به سمت کره...