گیم کیو

سرزمین بازی های ویدیویی

آپدیت بازی

آپدیت به معنای بروزرسانی می باشد که شرکت های بازی سازی برای اضافه کردن امکاناتی برای بازی یا رفع مشکلات بازی انتشار می کنند