ّ

BMW i8 برای Car Mechanic Simulator 2018

دانلود خودرو BMW i8 برای CMS 2018

دانلود خودرو BMW i8 برای CMS 2018

1399/12/07 16:56

fattah

BMW i8 با اینکه از نظر طراحی و تکنولوژی، پرچمدار خودروهای سبز ب‌ام‌و است، ولی به دلیل پیچیدگی ساختار فنی این هیبریدی، هیچ‌گاه به‌صورت شرکتی (از سوی پرشیاخودرو) در ایران عرضه نشد. اما در سال‌های 2015 و 2016 شرایطی پدید…